Beogradska asocijacija atašea

14. novembra u poseti našem Udruženju bio je predstavnik Beogradske asocijacije atašea, Thomas Ahammer sa svojom suprugom, koji su našem Udruženju donirali tehničku opremu i didaktički materijal za realizaciju naših aktivnosti.

Slike