Dan invalida 2016. god

3. decembra tradicionalno je obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. U prostorijam hotela Atlas pod pokroviteljstvom Grada Novog Pazara sve invalidske organizacije su se okupile da u svečanom ambijentu proslave za njih ovaj veoma značajan dan. Ovom prilikom predstavnik gradske uprave dr Fevzija Murić ukazao je na značaj brige drustvo o ovim licima, obavezi za poboljšanje uslova njihovog života i što većoj integraciji u svakodnevne društvene tokove. Korisnici usluge Dnevni boravak u okviru Udruženja za pomoć MNRO predsavili su se kratkim programom. Druženje se nastavilo uz posluženje i muziku.

Slike