Donacija - Hadži Nadžija Karabegović Aguševic i Svetionik

Korisnicima usluge Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju podeljeni su paketi hrane i higijene, koje su donirali Fondacija Hadži Nadžija Karabegović Agušević i Udruženje Svetionik.