Donacija za nastavak izgradnje


U ??etvrtak, 06.05. 2010. godine predstavnici Bo?nja??ke kulturne zajednice na ??elu sa muftijom Muamerom ef. Zukorli? obi?li su Regionalni Centar za dnevni boravak i radno osposobljavanje lica ometenih u razvoju i dodelili pomo? - donaciju u iznosu od 200.000 dinara u gra?°evinskom materijalu i novcu.