Humanitarni koncert

Humanitarni koncert pod nazivom ‚‚Ve??e sa zvezdama‚‚ u organizaciji Kulturnog centra Novi Pazar odr??an je u utorak, 3. marta 2015. godine. Prihod od prodatih ulaznica Kulturni centar, na ??elu sa Huseinom Memi?em, namenio je Udru??enju za pomo? MNRO.Koncertna dvorana bila je ispunjena do poslednjeg mesta na op?te zadovoljstvo i organizatora i u??esnika na koncertu. U??esnici su bili mladi talenti grada, njih devet, koji su se takmi??ili u nekoliko muzi??kih ?ou programa, kao i ??lanovi Gradskog plesnog centra i  plesna grupa ‚‚ Mas de la danza‚‚. Ovom prilikom Novopazarci su jo? jednom pokazali humanost na delu, a ovo okupljanje je za??ajno kako zbog prikupljanja finansijskih sredstava tako i zbog realizacije ideje da ‚‚??ivimo zajedno a ne jedni pored drugih‚‚ ?to je i misija Udru??enja za pomo? MNRO Novi Pazar. Tahir Deli?, sekretar Udru??enja za pomo? MNRO, zahvalio se predstavnicima Kulturnog centra, u??esnicima kao i svim gra?°anima koji su se odazvali u velikom broju i ovom donacijom pomogli Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle ometene u razvoju.