IZGRADNJA SE NASTAVLJA


Zahvaljuju?i lokalnim sponzorima i donatorima, izgradnja Regionalnog Centra za dnevni boravak i radno osposobljavanje lica ometenih u razvoju nastavljena je u ponedeljak 28.09.2009. godine. Ovom zna??ajnom trenutku prisustvovao je gradona??elnik Novog Pazara Meho Mahmutovi? sa svojim saradnicima i oko stotinu dece,roditelja, saradnika i prijatelja Dru?tva. I ovaj dogadjaj ?iroj javnosti bi?e prezentovan putem informativnih emisija lokalnih medija RTV, TV Jedinstvo i Universa.
 Pozivamo sve one koji su u mogu?nosti da daju svoje priloge!
Prilozi se mogu uplatiti u AIK banci na teku?i ra??un 105-42312-66 ili li??no u Dru?tvu za pomo? MNRL ul. ?abana Ko??e, br 18, tel. 020/ 317 402.