NA GOLIJI...

 
Udru??enje za pomo? MNRO i ove godine u periodu od 20.06. do 27.06.2010. godine realizuje usmerenu rehabilitaciju i rekreaciju na Goliji koja je sastavni deo programa "Otvorena vrata za decu i roditelje".