Novogodišnja proslava

27.decembra 2012.godine odr??ana je proslava do??eka nove godine u prostorijama hotela ‚‚Atlas‚‚. Korisnici Udru??enja za pomo? MNRO pripemili su prigodan program za decu, roditelje i goste. Na priredbi su u??estvovali kako najmla?°i tako i na?i stariji korisnici koji su pokazali plodove svog rada recituju?i, igraju?i i pevaju?i njima omiljene numere. Prisutne goste zabavljao je svojim programom i trikovima i ma?°ioni??ar Ranko Pavlovi? na op?te odu?evljenje svih prisutnih. Nakon veselog programa, Deda Mraz je i kod nas svratio u obradovao korisnike poklon paketi?ima. Od pripremljenih 130 poklon paketi?a ve?ina je uru??ena ovom prilikom a za ostale su korisnici mogli do?i u prostorije Udru??enja. Prisutnim gostima se ovom prilikom obratio prijatelj Udru??enja Sadik Ugljanin.

Uz pomenuti program i zakusku slavlje je proteklo u veselju i prijatnoj atmosferi.

Posebno se zahvaljujemo vlasniku hotela ‚‚Atlas‚‚ koji nam je velikodu?no ustupio prostor za ovu priliku.

Udru??enje za pomo? mentalno nedovoljno razvijenih osoba ??eli vam sre?nu i uspe?nu 2013.godinu.