Obeležavanje dana invalida

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen je 4. decembra 2017. godine u prostorijama hotela ‚‚Atlas‚‚. Ovo je prilika da se sve invalidske organizacije okupe sa svojim članovima i korisnicima i obeleže ovaj bitan dan. Skupu je prisustvovalo preko dvesta korisnika, saradnika i prijatelja invalidskih organizacija među kojima su i predstavnici gradske uprave Ifeta Radončić, Mirsad Jusufović, direktor Centra za socijalni rad, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje sa sardnicima. Dan osoba sa invaliditetom bio je i dobra prilika da se razgovara o poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom i da se predstavnici Grada upoznaju i direktno čuju potrebe i zahteve korisnika. Za ovu priliku korisnici Udruženja za pomoć MNRO i Saveza slepih i slabovidih pripremili su prigodan program za sve prisutne.

Slike