"Otvorena ruka" u Dnevnom boravku

15. 06. 2015. godine Dnevni boravka za decu, mlade i odrasle ometene u razvoju ponovo su posetili lekari iz humanitarne organizacije `` Otvorena ruka``. Ova poseta predstavlja nastavak akcije sistemastskih pregleda korisnika dnevnog boravka. Tri lekara i dve medicinske sestre obavile su pregled 40 korisnika dnevnog boravka svih uzrasta i nivoa ometenosti. Nakon zavr?enih aktivnosti usledila je ??urka i posluzenje koje je tako?°e doniralo ova humanitarna organizacija.