Ploča izlivena

      
   U sredu 11.11.2009. godine desila se jo? jedna zna??ajna aktivnost vezana za izgradnju Regionalnog Centra za dnevni boravak i radno osposobljavanje lica ometenih u razvoju. Izlivena je plo??a!