Poseta lekara ‚‚Otvorene ruke‚‚

Humanitarno udruženje ‚‚Otvorena ruke‚‚ i u decembru je, u okviru sada već redovnih sistematskih pregleda, obavilo lekarske preglede korisnika Dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle ometene u razvoju. U okviru posete lekari su proverili opšte zdravstevno stanje korisnika, proverili tenziju, glikemiju i ekg preglede i ukoliko je potrebno dali savete roditeljima o daljim aktivnostima. Lekarski tim u sastavu Bilsena Kurtanović, Aladin Husović , Nedžad Kršić i Amra Husović kao medicinska sestra zaključili su da je zdravstveno stanje koresnika zadovoljavajuće. Ovom prilikom predstavnici Udruženja su donirali poklone za korisnike Dnevnog boravka.