Predstavljen projekat za osnaživanje mladih sa smetnjama u razvoju