Projekat ’’Samozastupnici za osnovna prava osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji’’

U toku 2016-2018 Udruženje za pomoć MNRO Novi Pazar učestvovalo je u realizaciji projekta ’’Samozastupnici za osnovna prava osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji’’ čiji je nosilac API Srbije uz finansijsku podršku Delegacije EU u RS i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade RS. Projekat je realizovan u osam gradova Srbije.  U okviru projekta realizovane su radionice na kojima su samozastupnici korisnici Dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle grupe za radno osposobljavanje učili o odgovornosti,  pravima, obavezama. Samozastupnici su kroz ove aktivnosti razvijali i negovali samopoštovanje, učili se veštinama donošenja prvo malih, svakodnevnih odluka kako bi oni razvili odgovornost i osposobili se za donošenje velikih i važnih odluka. Rezultati projekta pokazuju da su učesnici projekta razvili značajno veći stepen samopoštovanja.

U završnoj fazi projekta samozastupnici su prezentovali aktivnosti i rezultate postignute kroz realizaciju projekta na lokalnom nivou, posetom institucija i deljenjem promotivnog materijala- flajera, majica i cegera.

U toku realizacije projekta realizovane su dve monitoring posete od strane nosioca projekta API Srbije iz Beograda.  Tim za realizaciju projekta i predstavnici samozastupnika pročli su nekoliko edukacija i učestvovali na Regionalnim skupovima samozastupnika.

Slike