Proslava Nove godine

29.decembra 2010.godine u Koncertnoj dvorani Doma kulture odr??ana je priredba povodom predstoje?ih novogodi?njih praznika.
Na priredbi su u??e??e uzeli korisnici Udru??enja za pomo? MNRO,??lanovi Biblioteke igra??aka,kao i KUD ‚‚Sand??ak‚‚.
Ovom prilikom podeljeni su i poklon paketi?i koje je gradska uprava grada Novog Pazara donirala Udru??enju za pomo? MNRO.
Ovoj sve??anosti su pored korisnika,roditelja,prijatelja Udru??enja za pomo? MNRO prisustvovali i predstavnici gradske uprave grada Novog Pazara Borka Jovanovi?,Seadetin Mujezinovi?,Fahrudin Meki?,Izet Abdurahmanovi?.
Program je protekao u prijatnoj atmosferi na radost i zadovoljstvo svih prisutnih.


SRE?NU NOVU GODINU ??ELI VAM UDRU??ENJE ZA POMO? MNRO