Seminar

Licencirani stručni saradnici Udruženja za pomoć MNRO Novi Pazar učestvovali su na stručnim skupovima na temu ‚‚Napredne tehnike upravljanja stresom‚‚ i ‚‚ Funkcionalni pristup unapređivanja mentalne higijene‚‚ koji su se održali u prostorijama Centra za socijalni rad, 27.11.2017. godine. Ovo je još jedan u nizu planiranih edukativnih sadržaja kojim stručni saradnici Udruženja rade na unapređivanju ličnih kompetencija i kvaliteta pružanih usluga.

   

Slike