Završna priredba

I na kraju ove radne godine smo održali završnu priredbu na kojoj smo pokazali sve što smo tokom godine vredno radili i učili. Posebnu zahvalnost dugujemo Tahiru Deliću, bez čijeg zalaganja ne bismo bili tu gde jesmo. Nastavićemo njegovim putem ka cilju koji je postavio sebi i nama. Naša parola je: MI ŽELIMO DA ŽIVIMO SA VAMA, A NE PORED VAS!

Slike